Tätä päivää

Seuran ”Päämajana” voidaan pitää Ohtakarin kalasatamaa ja hallia. Yleisimmät saaliskalat ovat perämeren karisiika eli pikkusiika, isosiika, taimen, lohi, silakka, ahven ja hauki. Lisäksi saadaan mateita, harjuksia sekä kuhia. Ohtakarin vesiltä on saatu myös pyydettyä 27,4 kg painava lohi, 9.6.2001. Se on yhä painavin Suomesta pyydystetty kala virallisessa vuosisadan ennätyskalarekisterissä.

Seudun vedet soveltuvat erinomaisen hyvin myös vapakalastukseen. Jokisuulta ja Alaviirteeltä käy kalassa lähinnä kotitarvepyytäjiä. Seura toimii virkeästi, vuosittain järjestetään maankuulut kalajuhlat. Kalanistutukset, museon ja pookin ylläpito kuuluvat muun muassa seuran toimintaan. Vuosittain tehdään myös porukalla talkoita, virkistys- ja tutumiskäyntejä.

Lukuja ja tietoja (2021)

maksavia jäseniä 77 + yli 70v vapaajäsenet

sivuelinkeinokalastajia 6

kotitarvekalastajia 55

talkoita oli kuudet joissa väkeä n. 30

kalajuhlia ei koronatilanteen vuoksi voitu pitää

rysiä oli pyynnissä 5 kpl

Kalanistutukset

Vastakuoriutuneita vaellussiian poikasia Ohtakarin vesille 2.5.2021 n. 230.000 kpl arvoltaan 1.140,80 euroa. Kalanpoikasissa saatavuusongelmia !