Kalastusluvat

Luvat saa GTE-raudasta, puhelin 06-877250, Metsäpellontie 1

Niille jotka eivät ole Kalastajainseuran jäseniä !

Hinnat: VERKKOLUVAT

-päivälupa 5€

-viikkolupa 30€

-vuosilupa 60€

Verkkoja saa pitää neljä paria kerralla pyynnissä. (240m)

-KOUKKULUPA (esim. iskukoukkupyynnissä. Hinta 30 euroa/ kalenterivuosi. Koukkumäärää ei ole rajoitettu !

-VETOUISTELULUPA, yksityishenkilölle, hinta 30 euroa/kalenterivuosi.

Seuralla on kalastusalueena Lohtajankylältä ja Alaviirteeltä 4500 ha vuokrattua vesialuetta sekä Metsähallituksen rantavedet Vattajanniemellä.

Lohtajan kalastajainseuran valtuuttamilla kalastuksenvalvojilla on oikeus tarkistaa Lohtajan- ja Alaviirteen kylän vesillä ovatko kalastuslain vaatimat asiat sekä kalastajainseuran antamat määräykset verkkokalastuksen osalta kunnossa !

Hinnat: KATISKAMERKIT/-LUVAT ( niille jotka eivät ole seuran jäseniä )

  1. Kaikki katiskapyynti on luvanvaraista. Lupa on voimassa katiskapyydysmerkkiin painetun kalenterivuoden ajan. Kiinnitä merkki katiskaan. (Voit myös varmistaa nippusiteellä, että merkki pysyy katiskassa kiinni)
  2. Katiskaluvat ovat voimassa yllä olevilla Lohtajan kalastajainseuran hallinnoimilla vesialueilla. Luvanhakijan pitää tarvittaessa pystyä todistamaan oikeutensa tietynlaisen katiskaluvan saamiseen luvan myyjälle GTE-Erkkilä Oy:lle. ( esim ikä, seuran jäsenmaksun maksaminen, Seuran alueella asuminen tai -syntyminen.)
  3. Seuran alueella asuvat ja syntyneet (ks. seuran säännöt 5 §) jotka ovat maksaneet seuran jäsenmaksun saavat ilmaiset katiskamerkit GTE-Erkkilältä. Sama koskee 70 vuotta täyttäneitä ja vanhempia jäsenmaksusta vapautettuja seuran alueella asuvia tai -syntyneitä
  4. Muille katiskalupa on maksullinen 10 euroa/katiska /kalenterivuosi.
  5. Lohtajan kalastajainseuran valtuuttamilla kalastuksenvalvojilla on oikeus Lohtajan- ja Alaviirteen kylän vesillä tarkistaa onko katiskassa voimassa oleva pyydysmerkki ja noudatetaanko muutoinkin kalastuslain määräyksiä!

Vuoden 2022 katiskapyydysmerit ovat noudettavissa GTE-Erkkilältä !